Comunidad de Partería en México

¿Bit’il ya jnatik stojol teme ya stak’ tamel alal ta naj te bit’il ay chopol chamel ?

Print Friendly, PDF & Email
¿Bit’il ya jnatik stojol teme ya stak’ tamel alal ta naj te bit’il ay chopol chamel ?