’Na na manquiaha’ na jndya’ñi nntsingui iscu

Print Friendly, PDF & Email
’Na na manquiaha’ na jndya’ñi nntsingui iscu